layout-overlay

I

Geneza zbrodni

quote

POLECIĆ NKWD ZSRR:

1) Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób, byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i służby więziennej,

2) jak też sprawy aresztowanych i znajdujących się w więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi 11 000 osób, członków różnorakich k[ontrrewolucyjnych] organizacji, byłych obszarników, fabrykantów, byłych polskich oficerów, urzędników i uciekinierów – rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania.”

Fragment uchwały sowieckiego Biura Politycznego z 5 marca 1940 r.

IGeneza zbrodni

IV rozbiór Polski

1 WRZEŚNIA 1939 ROKU NAZISTOWSKIE NIEMCY NAPADŁY NA POLSKĘ. ROZPOCZĘŁA SIĘ II WOJNA ŚWIATOWA. KILKANAŚCIE DNI PÓŹNIEJ, 17 WRZEŚNIA, RZECZPOSPOLITA PRZYJĘŁA KOLEJNY CIOS – NA JEJ WSCHODNIE TERENY NAJECHAŁA ARMIA CZERWONA.

Atak sowiecki na Polskę był realizacją paktu Ribbentrop-Mołotow, zbrodniczego układu między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim. Sojusz ten zakładał rozbiór Rzeczpospolitej.

Zaatakowana z dwóch stron, osamotniona przez zachodnich sprzymierzeńców Polska nie była w stanie – pomimo bohaterskiej obrony – przeciwstawić się najeźdźcom. Kraj, podzielony na niemiecką i sowiecką strefę wpływów, znalazł się pod okupacją.

IGeneza zbrodni

W sowieckiej niewoli

RADZIECKA OKUPACJA PRZYNIOSŁA STRASZLIWE REPRESJE, W TYM, OD LUTEGO 1940 ROKU, MASOWE DEPORTACJE POLAKÓW W GŁĄB ZSRR ORAZ ARESZTOWANIA.

Jesienią 1939 roku do niewoli dostało się ok. 240-250 tys. żołnierzy, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, w tym ok. 10 tys. oficerów. Ok. 125 tys. zatrzymanych, głównie szeregowych, zostało zwolnionych. Reszta, co stanowiło rażące naruszenie prawa międzynarodowego, przeszła spod nadzoru Armii Czerwonej w ręce sowieckiej policji politycznej – NKWD. Tysiące żołnierzy zostało skierowanych do obozów pracy. Pozostali mieli zasilić 10 nowo utworzonych obozów jenieckich.

Oficerowie – a także policjanci, właściciele ziemscy, urzędnicy, członkowie konspiracyjnych organizacji antysowieckich – byli również przetrzymywani w więzieniach na terenie zajętych przez Armię Czerwoną Kresów Wschodnich. 18 632 aresztowanych (w tym 10 685 Polaków) przebywało m.in. w więzieniach Łucka, Brześcia, Lwowa oraz Drohobycza.

 jeniec Kozielska

por. Władysław Cichy

jeniec Kozielska

W ręce sowieckie wpadłem 20 września 1939 roku we Włodzimierzu Wołyńskim. Otoczyli nas żołnierze sowieccy, obrabowali z wartościowych przedmiotów osobistych. (RWE, 1960)

IGeneza zbrodni

Obozy specjalne NKWD

Oprawcy nie traktowali jeńców w taki sam sposób. Celem Stalina było zatarcie śladów polskiej państwowości. Dlatego ostrze represji skierowano przede wszystkim przeciwko tym, którzy w oczach Sowietów stanowili największe zagrożenie dla komunistycznej władzy. Chodziło o oficerów, ludzi wykształconych, zaangażowanych w służbę ojczyźnie, stanowiących elitę intelektualną i przywódczą przedwojennej Polski.

Dla tej grupy jeńców NKWD utworzyło trzy obozy specjalne. Kozielsk i Starobielsk – dla oficerów oraz wyższych urzędników państwowych i wojskowych – oraz Ostaszków, głównie dla policjantów, żandarmów, strażników więziennych. 29 grudnia 1939 roku w miejscach tych przebywało 15 105 jeńców.

W obozach planowano łamać morale jeńców, poddawać inwigilacji (by wyłowić „kontrrewolucjonistów”) i indoktrynacji (by wykorzenić przywiązanie do Polski i, być może, przeciągnąć na swoją stronę). Jeńców z Ostaszkowa zamierzano wysyłać do obozów pracy przymusowej na Kamczatkę.

jeniec Kozielska

gen. Jerzy Wołkowicki

jeniec Kozielska

W obozie ustaliliśmy prosty sposób postępowania: trzymać się regulaminów, zachować tradycję i uważać Rosjan za takich samych wrogów jak Niemcy. (RWE, 1963)

IGeneza zbrodni

Wyrok śmierci

DECYZJA O WYMORDOWANIU POLSKICH OBYWATELI PRZETRZYMYWANYCH W OBOZACH SPECJALNYCH I W WIĘZIENIACH NKWD ZAPADŁA NA SAMYM SZCZYCIE SOWIECKIEJ WŁADZY. 

Na dokumenty w tej sprawie, datowane 5 marca 1940 roku, składają się: tajny wniosek szefa NKWD Ławrientija Berii do przywódcy Związku Radzieckiego Józefa Stalina oraz uchwała Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) zatwierdzająca ten wniosek.

"Wszyscy oni są zawziętymi wrogami władzy sowieckiej"
+
Od generałów po fabrykantów
+
"Bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów"
+
"Wyk."
+

II

Mord

quote

NA PLACU STAŁ AUTOBUS Z ZASMAROWANYMI WAPNEM OKNAMI. WEJŚCIE DO NIEGO BYŁO OD TYŁU. PODJEŻDŻAŁ DO WAGONÓW – JEŃCY WCHODZILI DO POJAZDU BEZPOŚREDNIO Z KOLEJOWYCH STOPNI.

AUTOBUS ZABIERAŁ OKOŁO 30 JEŃCÓW I ZNIKAŁ ZA DRZEWAMI. WRACAŁ PO OKOŁO GODZINIE LUB TRZECH KWADRANSACH, ŻEBY ZABRAĆ NASTĘPNĄ PARTIĘ.

Z radiowych wspomnień Stanisława Swianiewicza, jeńca Kozielska, świadka zbrodni katyńskiej
bcg element

IIMord

Mapa zbrodni

Radziecki obóz jeniecki

Radziecki obóz jeniecki

Więzienie NKWD

Więzienie NKWD

Miejsce egzekucji

Miejsce egzekucji

Domniemane miejsce egzekucji

Domniemane miejsce egzekucji

Miejsce ukrycia zwłok

Miejsce ukrycia zwłok

Domniemane miejsce ukrycia zwłok

Domniemane miejsce ukrycia zwłok

Transporty z obozów jenieckich

Transporty z obozów jenieckich

Transporty z więzień NKWD

Transporty z więzień NKWD

Granica Polski z 1939 r.

Granica Polski z 1939 r.

Rzesza Niemiecka

Rzesza Niemiecka

Ziemie polskie anektowane lub okupowane przez Niemców po 1 września 1939 r.

Ziemie polskie anektowane lub okupowane przez Niemców po 1 września 1939 r.

Tereny polskie włączone do ZSRR po 17 września 1939 r.

Tereny polskie włączone do ZSRR po 17 września 1939 r.

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Obszary zajęte przez ZSRR w 1940 r.

Obszary zajęte przez ZSRR w 1940 r.

Obszar zajęty przez Republikę Litewską w 1939 r.

Obszar zajęty przez Republikę Litewską w 1939 r.

III

Biografie katyńskie

quote

Jesteśmy mimo wszystko

stróżami naszych braci

niewiedza o zaginionych

podważa realność świata

Zbigniew Herbert "Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

IIIBiografie katyńskie

Elita narodu

Zbrodnia katyńska miała na celu zgładzenie znacznej części kadry polskiego wojska, eksterminację polskiej inteligencji. Chodziło o pozbycie się ludzi, którzy byliby zarzewiem sprzeciwu wobec sowieckiej władzy. Którzy mogliby odbudować suwerenną Polskę. Wśród motywów tego ludobójstwa wymienia się również zemstę Stalina: za przegraną przez Sowietów wojnę 1919-1921 roku.

Za każdym z prawie 22 tysięcy zamordowanych stoi osobna historia. Każda „biografia katyńska” mogłaby stać się tematem osobnej opowieści. Przedstawiamy zaledwie kilkanaście  z nich – powstałych na kanwie radiowych wspomnień – pamiętając, że to tylko mały fragment wielkiej całości.

Andrzej Przewoźnik

Andrzej Przewoźnik

historyk, w latach 1992- 2010 sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Ofiarami tej zbrodni byli zarówno ci, którzy wywalczyli dla Polski niepodległość, a potem zbudowali państwo od podstaw, jak i ci, którzy urodzili się już w niepodległej Polsce (PR, 2008)

~22000

policjantów i funkcjonariuszy innych służb mundurowych

6000

policjantów i funkcjonariuszy innych służb mundurowych

nauczycieli szkół średnich i powszechnych

1040

nauczycieli szkół średnich i powszechnych

 lekarzy i farmaceutów, dyrektorów klinik i ordynatorów oddziałów szpitalnych

>900

lekarzy i farmaceutów, dyrektorów klinik i ordynatorów oddziałów szpitalnych

inżynierów

>700

inżynierów

prawników, sędziów, prokuratorów i adwokatów

>700

prawników, sędziów, prokuratorów i adwokatów

pułkowników i podpułkowników

350

pułkowników i podpułkowników

naukowców, wykładowców polskich i europejskich uczelni

107

naukowców, wykładowców polskich i europejskich uczelni

generałów

18

generałów

IIIBiografie katyńskie

IIIBiografie katyńskie

IIIBiografie katyńskie

Lista ofiar zbrodni katyńskiej

StopieńNazwisko i imięSynUrodzonyMiejsce śmierciAwans pośmiertny

IV

Poszukiwania zaginionych

quote

Za tych, co leżą teraz na deskach cierpienia

Z otwartymi oczami, na nieludzkiej ziemi.

Fragm. wiersza Stanisława Balińskiego, motto książki Józefa Czapskiego "Na nieludzkiej ziemi"

IVPoszukiwania zaginionych

Gdzie są jeńcy?

Pytania o los jeńców wywiezionych z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska zaczęły się pojawiać już w 1. poł. 1940 roku. Zadawali je ci nieliczni ocaleli, którzy przebywali w obozie w Griazowcu. O zaginionych pytały w listach zaniepokojone rodziny.

Atak III Rzeszy na ZSRR w czerwcu 1941 roku przyniósł zmiany na arenie międzynarodowej, a wraz z nimi nadzieję na odnalezienie Polaków. Po przywróceniu stosunków dyplomatycznych między rządem polskim i Związkiem Radzieckim zaczęła się, na mocy układu Sikorski-Majski, formować pod dowództwem gen. Władysława Andersa polska armia w ZSRR. Kiedy wśród przybywających z niewoli żołnierzy nie było zaginionych oficerów  – polskie władze postanowiły sprawę zbadać.

Ustanowionym przez gen. Andersa koordynatorem poszukiwań jeńców został Józef Czapski – ocalały ze Starobielska, od początku próbujący ustalić los nieobecnych kolegów.

IVPoszukiwania zaginionych

Gdzie są jeńcy?

jeniec Starobielska

Józef Czapski

jeniec Starobielska

Zaczęliśmy spisywać nazwiska kolegów, o których nie wiedzieliśmy, gdzie się znajdują. Chodziło o to, żeby wszystkie nazwiska zostały zapamiętane. (RWE, 1985)
dowódca Armii Polskiej w ZSRR

gen. Władysław Anders

dowódca Armii Polskiej w ZSRR

Domagaliśmy się informacji o losie zaginionych. Odpowiedzi Rosjan były wykrętne. Stalin mówił, że jeńcy uciekli może do Mandżurii. A może są na dalekiej północy. (BBC, 1951)
dowódca Armii Krajowej w latach 1943-44

gen. Tadeusz Bór-Komorowski

dowódca Armii Krajowej w latach 1943-44

Dostanie się w ręce Niemców tysięcy oficerów nie mogłoby ujść uwadze wywiadu AK. Tymczasem poszukiwania nie dawały żadnych rezultatów. (BBC, 1951)
minister spraw wojskowych, później szef MON rządu RP na uchodźstwie

gen. Marian Kukiel

minister spraw wojskowych, później szef MON rządu RP na uchodźstwie

Myśl o losie jeńców i wygnańców ani na chwilę nie dawała gen. Sikorskiemu spokoju. Robił, co mógł, by zainteresować zachodnich mężów stanu sprawą. (BBC, 1951)

IVPoszukiwania zaginionych

Na nieludzkiej ziemi

„Między wypuszczeniem mnie z obozu [w Griazowcu] a wyjściem naszej armii z ZSRR objechałem wszystkie możliwe urzędy, o których można było przypuszczać, że coś wiedzą o losie moich współtowarzyszy”, mówił w 1943 roku w wywiadzie Józef Czapski.

O kolejnych etapach tej podróży „na nieludzkiej ziemi” – jak nazwał Rosję sowiecką w swojej książce – Józef Czapski opowiadał wiele lat później przed radiowym mikrofonem.

V

Między kłamstwem a prawdą

quote

„Była to wiadomość straszna. (…) Pierwszym odruchem opinii świata demokratycznego było: nie dać jej wiary. Nie dać wiary przede wszystkim dlatego, że rozgłaszali ją Niemcy, na których sumieniu leżało już tyle popełnionych przez nich samych zbrodni!”.

Józef Mackiewicz, "Katyń. Zbrodnia bez sądu i kary"

VMiędzy kłamstwem a prawdą

Odkrycie grobów

W lipcu 1941 roku Smoleńsk wraz z Katyniem znalazł się pod okupacją III Rzeszy. Rok później Niemcy dowiedzieli się o zbiorowych mogiłach. 11 kwietnia 1943 roku poinformowano świat o zbrodni katyńskiej. Oficjalny komunikat nadano 13 kwietnia na konferencji prasowej w Berlinie. Naziści bez skrupułów wykorzystywali sprawę katyńską dla własnych celów politycznych i wizerunkowych. Chcieli odwrócić uwagę od popełnianych przez siebie okrucieństw.

15 kwietnia Sowieci w swojej depeszy odpowiedzialność za mord katyński zrzucili na Niemców. Rozpoczęła się wojna propagandowa między ZSRR i III Rzeszą, która trwała jeszcze długo po 1945 roku. Sojusznicy ZSRR i Polski byli skonsternowani. Dowody wskazywały na sprawstwo Rosjan, lecz Sowieci byli zbyt ważnym koalicjantem w wojnie z Hitlerem, by głośno mówić o zbrodni. Prawda musiała ustąpić miejsca potrzebom doraźnej dyplomacji. Zachód uważał, że Polacy powinni zapłacić taką cenę za możliwość zwycięstwa nad Niemcami.

gazety

VMiędzy kłamstwem a prawdą

Komisje katyńskie

Od kwietnia do czerwca 1943 roku trwały ekshumacje katyńskich grobów w obecności polskich i zagranicznych ekspertów, obserwatorów i dziennikarzy, a także amerykańskich i brytyjskich jeńców wojennych. Niemcy dla uwiarygodnienia swoich działań zaprosili do Katynia Komisję Techniczną Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Międzynarodową Komisję Lekarską, złożoną w większości z profesorów medycyny z państw sojuszniczych lub okupowanych przez nazistów.

Wiele osób – nie tylko Polaków – miało wątpliwości i moralne opory wobec uczestnictwa w kontrolowanym przez Niemców i zorganizowanym na pokaz dochodzeniu. Obawiano się też napiętnowania za współpracę z nazistami. Uznano jednak, że najważniejsze jest poznanie prawdy.

Badania zwłok oraz znalezionych przy nich dokumentów wykazały, że ofiary zostały zamordowane wiosną 1940 roku, a przyczyną zgonu był strzał w tył głowy z broni krótkiej kalibru 7,65 mm. Te okoliczności dowodziły, że sprawcami mordu są Sowieci.

członek komisji Polskiego Czerwonego Krzyża

dr Hieronim Bartoszewski

członek komisji Polskiego Czerwonego Krzyża

Po raz pierwszy widziałem masowe groby wskazujące na celowe, świadome, precyzyjne mordowanie ludzi. W przemyślany sposób układano warstwy zwłok i przesypywano je ziemią. (RWE, brak daty)
jeniec amerykański, świadek ekshumacji grobów w Katyniu

ppłk John Van Vliet

jeniec amerykański, świadek ekshumacji grobów w Katyniu

Mieliśmy przed sobą tysiące ciał pomordowanych ludzi. Wielu z nich miało ręce związane za plecami. Węzły były tak ściśle zaciągnięte, że sznury wryły się w ciało. (RWE, 1989)
lekarz, członek Międzynarodowej Komisji Lekarskiej

dr Helge Tramsen

lekarz, członek Międzynarodowej Komisji Lekarskiej

Mogę powiedzieć, że to, co zobaczyłem w Katyniu, było widokiem tak straszliwym, rzeczą tak przerażającą, że w najgorszych snach czegoś takiego nie mógłbym wyśnić. (RWE, brak daty)
gazety

VMiędzy kłamstwem a prawdą

Mord w Katyniu

„Mord w Katyniu” – niemiecki dokument filmowy odnaleziony w prywatnych zbiorach kard. Stefana Wyszyńskiego przez pracowników Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego i Muzeum Jana Pawła II.

`
`

"Mord w Katyniu"

niemiecki dokument filmowy odnaleziony w prywatnych zbiorach kard. Stefana Wyszyńskiego przez pracowników Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego i Muzeum Jana Pawła II

VMiędzy kłamstwem a prawdą

quote

Tylko guziki nieugięte
przetrwały śmierć świadkowie zbrodni

Fragm. wiersza Zbigniewa Herberta "Guziki (Pamięci kapitana Edwarda Herberta)"

VMiędzy kłamstwem a prawdą

Reakcje Polaków

Kilka dni po ogłoszeniu odkrycia masowych grobów w Katyniu emigracyjny rząd Polski zwrócił się do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża z prośbą o wyjaśnienie sprawy. ZSRR, jako strona zainteresowana, sprzeciwił się przyjazdowi zagranicznej delegacji pod Smoleńsk, następnie zaś zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem RP na uchodźstwie. Jednocześnie Sowieci wzmocnili poparcie dla utworzonego przez siebie Związku Patriotów Polskich, przygotowując grunt pod przejęcie władzy w powojennej Polsce.

Gabinet premiera Władysława Sikorskiego oskarżany był przez Rosjan o kolaborację z nazistami, o to, że Polacy i Niemcy ramię w ramię wszczęli kampanię oczerniania ZSRR. Tymczasem emigracyjny rząd już 17 kwietnia 1943 roku, domagając się zbadania sprawy katyńskiej, zaznaczał, że „zaprzecza Niemcom prawa do czerpania ze zbrodni, które zarzuca innym – argumentów w obronie własnej”.

Polska dyplomacja została postawiona w trudnej sytuacji, bo sojuszniczym władzom Wielkiej Brytanii i USA zależało na jak najlepszych stosunkach z ZSRR. O zbrodni nie chciano mówić głośno w obozie koalicji antyhitlerowskiej i to milczenie starano się narzucić także Polakom.

Komendant Główny AK, premier rządu RP na uchodźstwie

Gen. Tadeusz Bór-Komorowski

Komendant Główny AK, premier rządu RP na uchodźstwie

Do niemieckich rewelacji odnosiliśmy się z podejrzliwością. Niemcy mieli na sumieniu setki większych i mniejszych Katyniów, a metody ich propagandy znaliśmy dobrze. (RWE, 1951)
dowódca Armii Polskiej w ZSRR

Gen. Władysław Anders

dowódca Armii Polskiej w ZSRR

Chociaż przeczuwaliśmy, że kolegów naszych spotkało jakieś nieszczęście, wiadomość, że zostali wymordowani w tak haniebny sposób, wzburzyła nas do ostateczności. (RWE, 1951)

VMiędzy kłamstwem a prawdą

Przeciw milczeniu

Polacy od początku mieli udział w odkryciu i badaniu zbrodni katyńskiej. Od przymusowych robotników, którzy pierwsi dowiedzieli się o zbiorowych mogiłach, po pisarzy i publicystów, którzy wykorzystali swój talent do opowiadania światu o tym mordzie – polscy świadkowie robili wszystko, by sprawa tragedii ich rodaków nie została przemilczana.

Literaci, którzy przybyli do Katynia – m.in. Ferdynand Goetel i Józef Mackiewicz – zostali przez Niemców włączeni w akcję propagandową i udzielili wywiadów w nazistowskich gadzinówkach, co ściągnęło na nich oskarżenia o kolaborację. Oczyszczeni z zarzutów, kontynuowali walkę o prawdę.

Józef Mackiewicz zebrał materiały dotyczące sowieckiego ludobójstwa i zredagował pierwszą polską książkę na ten temat „Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów”. Znalazło się tam m.in. świadectwo Stanisława Swianiewicza, oficera w ostatniej chwili cofniętego z transportu na miejsce egzekucji w Katyniu, który po latach opublikował własną książkę wspomnieniową „W cieniu Katynia”.

audycja Joanny Bogusławskiej, dziennikarki Polskiego Radia

Reportaż "Przerwane milczenie"

audycja Joanny Bogusławskiej, dziennikarki Polskiego Radia

"Chłopaki poszli nocą do lasu z łopatami". Opowieść Henryka Troszczyńskiego, jednego z przymusowych robotników, którzy informowali Niemców o katyńskich grobach. (PR, 2018)
ekonomista, prawnik, sowietolog, jeniec Kozielska

Stanisław Swianiewicz

ekonomista, prawnik, sowietolog, jeniec Kozielska

Mój raport wywołał zdumienie, gdyż pomimo ciągłych natarczywych pytań władze sowieckie nigdy nie wspomniały, że oficerów kozielskich wywożono w okolice Smoleńska. (RWE, 1960)

VMiędzy kłamstwem a prawdą

Komisja Burdenki

Sowieci od 15 kwietnia 1943 roku forsowali tezę o niemieckim sprawstwie mordu w Katyniu. Gdy Rosjanie odzyskali kontrolę nad ziemią smoleńską, powołali oficjalną komisję, która miała udowodnić, że ich zbrodnia została dokonana przez Niemców. Grupa radzieckich naukowców pod przewodnictwem Nikołaja Burdenki nie prowadziła jednak rzetelnego dochodzenia. Miała jedynie uwiarygodnić wersję zdarzeń spreparowaną wcześniej przez NKWD.

Raport komisji Burdenki był pełen sprzeczności i przemilczeń, ale teza o niemieckiej odpowiedzialności za zbrodnię była na rękę zachodnim aliantom, którzy jawnie wspierali sowiecką narrację w sprawie ludobójstwa. Dokument stał się podstawą tzw. kłamstwa katyńskiego. Na Zachodzie zdemaskowano je na początku lat 50. W krajach bloku wschodniego przez niemal pół wieku było jedynym uznawanym przekazem, a próby zaprzeczania mu były surowo karane.

Komunikat radia radzieckiego czyta lektor Radia Wolna Europa

Depesza ZSRR z 15 kwietnia 1943 roku

Komunikat radia radzieckiego czyta lektor Radia Wolna Europa

"Szubrawcy niemiecko-faszystowscy nie wahają przed najbardziej bezwstydnymi i nikczemnymi kłamstwami, starając się pokryć zbrodnie, które dokonane były przez nich samych" (RWE, 1951)

VMiędzy kłamstwem a prawdą

Komisja Maddena

Przełom lat 40. i 50. to początek zimnej wojny, a zarazem koniec przyjaźni Zachodu i ZSRR. Mówienie prawdy o Katyniu było teraz w interesie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W październiku 1951 roku Amerykanie stworzyli komisję śledczą pod przewodnictwem kongresmena Raya Johna Maddena, która przesłuchała kilkuset świadków i zebrała ponad 100 relacji pisemnych. W raporcie końcowym stwierdzono:

„Komisja jednomyślnie stwierdza, że dowody (…) ponad wszelką wątpliwość wskazują na to, że sowieckie NKWD dokonało masowego mordu oficerów armii polskiej w Lesie Katyńskim koło Smoleńska w Rosji nie później niż wiosną 1940 roku”.

Komisja Maddena rekomendowała przedstawienie zebranych dowodów na forum ONZ i wszczęcie procesu w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, lecz świat Zachodu nie uznał tego za konieczne, tym bardziej, że zaczęto wracać do polityki łagodzenia napiętych relacji z ZSRR.

minister spraw wojskowych, później szef MON rządu RP na uchodźstwie

Gen. Marian Kukiel

minister spraw wojskowych, później szef MON rządu RP na uchodźstwie

Dopiero wtedy, gdy komisja amerykańskiego kongresu dokonywała w 1952 roku przesłuchań w Londynie, mieliśmy uczucie, że zbliża się zwycięstwo prawdy. (RWE, 1953)
dowódca Armii Polskiej w ZSRR

Gen. Władysław Anders

dowódca Armii Polskiej w ZSRR

Niestety raport komisji przesłany do prezydenta Stanów Zjednoczonych jakoś nie ujrzał światła dziennego i nie przesłano go do Organizacji Narodów Zjednoczonych. (RWE, 1963)

VMiędzy kłamstwem a prawdą

Czasy PRL-u

Kłamstwo katyńskie legło u podstaw stosunków Polski z ZSRR. Z początku wolno było powtarzać wersję o niemieckiej odpowiedzialności za mord w Katyniu, lecz po 1956 roku temat poddawano ścisłej cenzurze. Polacy kultywowali jednak pamięć o tragedii, choć byli zastraszani i nękani przez Służbę Bezpieczeństwa. Symboliczny stał się los tzw. Dolinki Katyńskiej na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, tworzonego społecznie miejsca pamięci, które regularnie dewastowali esbecy.

Wiedzę o katyńskim ludobójstwie obywatele PRL czerpali z audycji Radia Wolna Europa oraz publikacji drugiego obiegu wydawniczego. Dzielono się informacjami z bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi. W 1974 roku powstała amatorska audycja „Kłamstwu na przekór”, nagrana przez Jerzego Cywińskiego wspólnie z całą rodziną. Choć taśma zaginęła podczas stanu wojennego, nieoczekiwanie w 2012 odnalezioną kopię nagrania ktoś przyniósł do Polskiego Radia…

Fragmenty niezależnej produkcji z 1974 r. wraz z komentarzem

audycja katyńska Jerzego Cywińskiego

Fragmenty niezależnej produkcji z 1974 r. wraz z komentarzem

Dorota Cywińska, żona Jerzego Cywińskiego, i Tadeusz Konopka, jego szwagier - opowiadają o losach taśmy z audycją "Kłamstwu na przekór" (PR, 2013)
cichociemny, kurier AK i rządu RP w Londynie, dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE

Jan Nowak-Jeziorański

cichociemny, kurier AK i rządu RP w Londynie, dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE

Wołamy o prawdę tu, na obczyźnie, bo w Polsce milczeć muszą osierocone rodziny, ojcowie, bracia, siostry i przyjaciele tych, których prochy pochłonęła okrutna rosyjska ziemia. (RWE, 1961)
wysoki funkcjonariusz komunistycznej bezpieki, który w 1954 roku uciekł na Zachód

Józef Światło

wysoki funkcjonariusz komunistycznej bezpieki, który w 1954 roku uciekł na Zachód

Ministerstwo Bezpieczeństwa robi przeglądy cenzurowanych listów. Wynika z nich, że większość narodu polskiego przekonana jest, że mordercami w Katyniu byli Sowieci (RWE, 1954)

VI

Niezabliźniona
rana

Tak jak kłamstwo katyńskie było fundamentem PRL, tak prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Rzeczpospolitej. (…)

Nie da się budować trwałych relacji na kłamstwie. Kłamstwo dzieli ludzi i narody. Przynosi nienawiść i złość. Dlatego potrzeba nam prawdy. (…)

Zbrodnia Katyńska już zawsze będzie przypominać o groźbie zniewolenia i zniszczenia ludzi i narodów. O sile kłamstwa. Będzie jednak także świadectwem tego, że ludzie i narody potrafią – nawet w czasach najtrudniejszych – wybrać wolność i obronić prawdę.

Fragm. przemówienia, które prezydent RP Lech Kaczyński miał wygłosić 10 kwietnia 2010 roku na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu

VINiezabliźniona rana

VINiezabliźniona rana

"Potrzeba nam prawdy"

Śledztwo prowadzone przez Rosjan w sprawie zbrodni katyńskiej zostało umorzone. Jako winnych uznano jedynie „wysoko postawionych urzędników państwowych byłego ZSRR”. Nie odtajniono części dokumentów, nie uznano mordu katyńskiego za ludobójstwo.

Wciąż nie jest znana tzw. białoruska lista katyńska dotycząca więźniów zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD na terenach obecnej Białorusi.

Władze Rosji zaczęły powracać do zakłamywania zbrodni katyńskiej, choćby poprzez umniejszanie jej charakteru. W 2000 roku zdemontowano tablicę w Twerze upamiętniającą śmierć jeńców obozu w Ostaszkowie. W 2022 roku, już po zbrojnym ataku Rosji na Ukrainę, usunięto polskie flagi z memoriałów w Katyniu i Miednoje (wcześniej padły groźby zniszczenia katyńskiego cmentarza).

W marcu 2022 roku wystrzelone przez Rosjan pociski spadły na cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie, uszkadzając m.in. miejsca pamięci związane ze zbrodnią katyńską.

Kiedy na początku kwietnia 2022 roku świat obiegły tragiczne obrazy z Buczy pod Kijowem – egzekucje strzałem w głowę, związywanie ofiarom rąk z tyłu, wrzucanie ciał do specjalnie wykopanych masowych grobów – przywołały one najgorsze skojarzenia.

O projekcie

Intro

Krzysztof Kossowski (montaż i udźwiękowienie), Izabella Mazurek (tekst), Jakub Kukla (lektor).

Koncepcja, treści, pozyskiwanie materiałów audiowizualnych

Izabella Mazurek, Jacek Puciato, Michał Czyżewski, Bartłomiej Makowski, Tomasz Horsztyński

Kreacja graficzna

Anna Szmida, Aleksandra Zając-Kusiakiewicz

Zespół Developerski

Alan Krawczyk, Gustaw Koszewski, Łukasz Kowalski, Mateusz Orłowski, Damian Luje Ponce, Rozalia Przeworska, Michał Romańczuk

Kierownik techniczny

Marcin Kieruzel

Koordynacja

Krzysztof Kossowski, Jacek Puciato, Izabella Mazurek

Materiały dźwiękowe pochodzą ze zbiorów

Archiwum Polskiego Radia, Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Autorzy nagrań: Joanna Bogusławska, Barbara Grębecka, Tadeusz Katelbach, Anna Lisiecka, Andrzej Mietkowski, Edyta Poźniak i Witold Banach, Witold Pronobis i Jan Andrzej Stepek, Małgorzata Słomkowska, Joanna Szwedowska, Antoni Szybis, Piotr Załuski.

Fotografie pochodzą ze zbiorów

Muzeum Katyńskie. Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Biblioteka Narodowa (Polona.pl), PAP, Forum oraz East News.

Film pochodzi ze zbiorów

Muzeum Katyńskie (rekonstrukcja: Zespół Restauracji Taśmy Filmowej Filmoteki Narodowej pod kierownictwem Pawła Śmietanki)

Przy pracy nad serwisem korzystano m.in. z książek: Andrzeja Przewoźnika i Jolanty Adamskiej „Katyń. Zbrodnia, prawda, pamięć”, Warszawa 2010; Józefa Czapskiego „Na nieludzkiej ziemi”, Kraków 2017; Józefa Mackiewicza „Katyń. Zbrodnia bez sądu i kary, Warszawa 1997 – oraz z materiałów Instytutu Pamięci Narodowej „Zbrodnia katyńska”, Kraków-Warszawa 2010 i spotu wideo „21 857. Katyńskie liczby”.

Tłumaczenie dokumentów z 5 marca 1940 r. – za Instytutem Pamięci Narodowej. Cytaty za: Rozmowa o Starobielsku z Józefem Czapskim, „Orzeł Biały. Polska Walcząca na Wschodzie”, nr 16 (55), 25.04.1943 r., Zbigniew Herbert, „Wiersze wybrane”, Kraków 2004."

menu-infomenu-info